Mästare

Varför välja en Mästare?


Vad innebär Mästartiteln?


En Mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver. För att få ett mästarbrev krävs godkända prov av yrkeskunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i yrket, godkända kunskaper i företagande och gott renommé.  

Bestämmelserna är utarbetade av branschen och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.

Vägen till ett Mästarbrev går oftast via gesällbrev som hantverkaren får efter godkänt yrkesprov. Gesällbrevet kan ses som examensbeviset på att man kan det som branschen kräver för att utföra sitt yrke.

Ett Mästarbrev är den bästa kvalitetsgaranti du kan få på att arbetet utförs av en utövare med stor kompetens i sitt yrke.

Vill du ha ett hantverk utfört med kvalité ska du alltid fråga efter ett gesäll, eller mästarbrev.

Erik kan nu titulera sig målarmästare!

Erik har i januari tilldelats mästarbrev för sina kunskaper inom måleri av Sveriges hantverksråd. Mästarbrev är reglerat i lag och tilldelas förtjänta och skickliga hantverkare inom ett visst yrke.

En Mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver. För att få ett mästarbrev krävs godkända prov av yrkeskunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Dessutom krävs många års erfarenhet i yrket, godkända kunskaper i företagande samt gott renommé.

Ett Mästarbrev är den bästa kvalitetsgaranti du kan få på att arbetet utförs av en utövare med stor kompetens i sitt yrke.