Miljöpolicy

MILJÖPOLICY

Werngrens Måleri AB:s 

miljöarbete skall präglas av en helhetssyn.

Detta innebär att vi väger samman olika aspekter såsom miljö, ekonomi och teknik.


De vägledande principerna i miljöarbetet är att:


  • Arbeta med ständiga förbättringar samt med att förebygga föroreningar.
  • Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor.
  • Ställa krav på leverantörer att endast tillverka och tillhandahålla produkter av god miljöklass.
  • Välja miljöanpassat och återvinningsbart material i all vår verksamhet.
  • Uppnå myndigheternas krav med god marginal.
  • Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
  • Informera och aktiv påverka kunder och allmänhet att använda produkter på bästa sätt för miljön.